9fed Medi 2017

Pwy?

 Hogyn o Eryri sydd yn hofi rhedeg, ffrindiau sydd yn hofi rhedeg, hefud ffrindiau sydd dim yn hofi rhedeg ond yn gallu neud wefan a ffrindiau sydd wedi trefnu llawer o digwyddiadau mwyaf y byd fel y Olympics!