9fed Medi 2017

Llwybr taith y ras

Mae’r gorsafoedd rheoli isod i’w gweld hefyd ar y map. Sgroliwch i lawr i’w gweld nhw.

 

Betws y Coed > Dolwyddelan > Blaenau Ffestiniog > Croesor > Beddgelert  > Llanberis >Bethesda > Capel Curig  > Betws y Coed.

Bydd llwybr y daith wedi ei farcio yn ôl yr angen a bydd dewis o lwybrau er mwyn osgoi tagfeydd. Bydd rhannau o’r daith ar draws tir gwyllt ond bydd y llwybr yno’n amlwg ac fe gewch chi fap i’ch arwain y ffordd gywir. Mae’n bwysig bod y rhedwyr yn medru darllen map, er nad her darllen map ydy’r ras chwaith.

 

I weld y map yn well, cliciwch ar ‘Gweld y Map’ ac wedi iddo agor, cliciwch ar y map ei hun. I’r ffotograffwyr yn eich plith, defnyddiwch y map i gynllunio lle i dynnu’ch lluniau.

 

 

Gweld y Map (Y llinell felen ydi llwybr y daith)

Lawrlwytho Map Manwl (Cliciwch fotwm dde eich llygoden a dewiswch “Cadw”) 


View Map (NB - route is indicated by yellow line)

Download hi-res Map (NB - right click then select "Save as...")