9fed Medi 2017

Dyddiadau ac Amseroedd

Dyddiadau ac Amseroedd

Dydd Sadwrn, Medi 9fed 2015 – 6.30yb

 

Yr Amserlen

 

Dydd Gwener Medi 8 

 

4.00yp – Dechrau cofrestru yn Ysgol Gynradd Betws y Coed. Agor y gwersyll a’r holl gyfleusterau. Wrth gofrestru bydd angen i chi ddangos eich bod wedi pacio’r holl gyfarpar gofynnol.

 

8.30yh - Cyfarwyddyd cyn y ras (gofynnol - rhaid i bawb fod yno). Sesiwn o oddeutu 40 munud.

 

9.10 - Awgrymu eich bod chi’n gorffen eich pasta ac yn mynd i’ch gwlâu.

 

Y cawodydd, toiledau, stondin fwyd ynghyd â cherddoriaeth hamddenol (iPod neu ffrind efo gitâr) drwy gydol y penwythnos o 4.00yp ymlaen.

 

Dydd Sadwrn Medi 9

6.10yb – Cyfarwyddyd olaf cyn y ras. Sesiwn o oddeutu 10 munud.

 

6.30yb – Dechrau’r ras.

 

3.30yp – Disgwyl i’r rhai cyntaf  orffen.

 

Dydd Sul 10 Medi

 

6.30yb – Y terfyn amser

 

10.30yp – Y seremoni wobrwyo a BBQ

 

4.30yp – Cau safle’r ysgol – amser mynd adref!