9fed Medi 2017

Tîm o 4

Tîm o 4

Mae’n debyg mai’r ffordd orau o fynd ati i wynebu’r her ydy mewn tîm o 4. Pan fyddwch chi’n teimlo’n gryf, mae’n bosib y bydd un arall ohonoch chi’n wan a phan fyddwch chi’n teimlo’n wan, bydd rhywun yno i’ch annog i barhau.

 

Rydw i’n gobeithio y bydd gen i wobr arbennig i’r tîm buddugol. Fe gewch chi ddau grât o gwrw lleol a choesyn o gig oen yr un o leiaf.