9fed Medi 2017

Yr hyn sydd yn y pris

 

Efallai y buasai’n haws dweud beth sydd ddim!

 

Ond, i fod o ddifrif, dyma flwyddyn gynta’r ras. Rydw i’n siŵr y bydd y ras yn brofiad anhygoel,  arbennig o drefnus mewn awyrgylch unigryw. Mae o hefyd yn gyfle i chi fod yn un o gystadleuwyr cyntaf ras Ultra o safon fyd-eang.

 

Dyma fyddwch chi’n ei gael:

  • Cystadlu yn y ras
  • Sglodyn amseru ‘Sportident’
  • Map o lwybr y daith
  • Lle i wersylla am ddwy noson
  • 7 gorsaf rheoli efo bwyd, diod ac ati
  • Pryd da o fwyd ar ôl gorffen
  • Medal am gwblhau’r cwrs
  • Pensgarff amlddefnydd Eryri 50
  • Rydw i’n gobeithio y bydd pob math o bobl garedig yn rhoi stwff y galla i ei roi i’r cystadleuwyr (os ydach chi’n nabod rhywun a fuasai’n fodlon helpu felly, cyfeiriwch nhw ata’ i)
  • … ac os ydach chi’n ennill mae yna ffon fugail mynydd Cymreig ar eich cyfer.