9fed Medi 2017

Gwybodaeth Gyffredinol

 

Llety: Rydym yn eich annog i ddefnyddio gwestai lleol a llefydd gwely a brecwast y fro. Gwybodaeth bellach ar http://www.eryri-npa.gov.uk/visiting/local-information/information-centres/betws-y-coed-information-centre. (Os byddwch chi’n teithio mwy na mil o filltiroedd i gymryd rhan, fe gewch chi aros efo fi!)

 

Gwersylla: Bydd lle i osod pabell ar gae’r ysgol - un babell ar gyfer pob rhedwr ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn (wedi ei gynnwys yn y ffi cystadlu).

 

Parcio: Fe gewch chi barcio ar iard yr ysgol neu ar ochr y ffordd. Ceisiwch, lle’n bosibl, rannu car gyda chystadleuwyr eraill. Mae o’n well i’r amgylchedd, yn arbed arian ac yn achosi llai o dagfeydd traffig.

 

Lle fyddwn ni: Ysgol Betws y Coed, Conwy, LL24 0BP.