9fed Medi 2017

Disgwyl y Rhedwyr yn y gwahanol ganolfannau

Disgwyl y Rhedwyr yn y gwahanol ganolfannau  

Amcangyfrif yn unig ydy’r amseroedd isod. Bydd gweithwyr y canolfannau rheoli yn derbyn y manylion diweddaraf o ran amseroedd felly gofynnwch iddyn nhw am gyngor ynghylch lle i sefyll.  Fe gewch chi gerdded ar hyd y llwybr i gyfarfod y rhedwyr ar y blaen neu beth am baratoi i dynnu llun gwych o rai o’r rhedwyr arafach. Bydd llawer iawn o redwyr a’r bwlch rhyngddyn nhw’n cynyddu wrth i’r ras fynd yn ei blaen. Bydd disgwyl i’r rhedwr buddugol gwblhau’r ras mewn 10-12 awr a’r olaf i gymryd hyd at 24 awr. Hwyrach mai llun gyda’r nos fydd y llun buddugol!Disgwyl y Rhedwyr yn y gwahanol ganolfannau  

 

Dechrau: Ysgol Betws Y – 6:30yb

 

Canolfan 1: Gorsaf Drenau Dolwyddelan – Rhedwr cyntaf yn cyrraedd am 7:30

 

Canolfan 2: Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog – Rhedwr cyntaf yn cyrraedd am 8:30

 

Canolfan 3: Caffi Croesor, Croesor – 9:30 – 10:00

 

Canolfan 4: Caffi Glandŵr, Beddgelert – 11:30 – 12:00

 

Canolfan 5: Siop Ddringo V12, Llanberis – 1:30 – 3:30

 

Canolfan 6: Zip World, Bethesda – 3:30 – 9:30

 

Canolfan 7: Plas Y Brenin, Capel Curig – 5:30 – 12:30

 

Canolfan: Ysgol Betws y Coed – 6:30yh – 6:30yb!

 

Cofrestru Ar-lein

Golygu’ch cofnod cofrestru

Rhestrau Cofrestru