9fed Medi 2017

Ffeithiau ac Ystadegau

 

Mae ‘Eryri 50’ yn ras 50 milltir ar droed. Amcan y ras ydi cynnig profiad cefn gwlad go-iawn i redwyr drwy eu hanfon ar hyd rhai o lwybrau adnabyddus Eryri. Mae croeso i bawb fynd ar ei gyflymder ei hun -  ond mae’n rhaid cwblhau’r cwrs o fewn amser penodol. Dyma’r manylion:

 

  • Taith gylch â’i dechrau a’i diwedd ym Metws y Coed o gwmpas godre’r Wyddfa.
  • 10,000 troedfedd o ddringo i’w gwblhau mewn llai na 24 awr. Fydd cymorth ond i’w gael yn y gorsafoedd rheoli. Ymhob man arall bydd disgwyl i’r rhedwyr fod yn hunangynhaliol.
  • Cofiwch fod hon yn ras - mi fyddwch chi’n cystadlu yn erbyn rhedwyr eraill, neu’r mynyddoedd, neu’r ddau.
  • Wedi dweud hynny, gwir ddiben y ras ydi dysgu mwy amdanoch chi’ch hun.
  • Bydd y dyn a’r ferch fydd yn gorffen gyntaf yn derbyn ffon fugail â’i phen wedi ei llunio o gorn maharen mynydd Cymreig.

Mae 3 chategori - dyn unigol, merch unigol a thîm o 4.