9fed Medi 2017

Cyfarpar Gofynnol

Cyfarpar gofynnol: Mae hon yn ras heriol ar dir garw. Os ydych chi’n gyfarwydd â natur yr ardal, bydd yr isod yn gwneud synnwyr i chi. Os nad ydych chi, mi fydd angen i chi baratoi, hyfforddi, ac ennill profiad. Bydd bag pob rhedwr yn cael ei wirio cyn y ras, ac ambell un wedyn, i wneud yn siŵr fod y rhain i gyd gennych chi:

 

  • Pecyn Cymorth Cyntaf
  • Côt, trowsus ac esgidiau dal dŵr
  • Set gyfan o ddillad isaf sbâr – top a gwaelod
  • Torts pen a batris sbâr
  • Ffôn symudol â digon o fatri
  • Chwiban
  • Cap a menyg
  • Blanced ffoil neu fag bivi
  • Bwyd a diod ychwanegol rhag ofn bod argyfwng
  • Map efo’r llwybr wedi ei farcio arno

Cwmpawd